DIR Floortime

DIR NEDİR?

DIR modeli gelişimsel, bireysel farklılıklar ve ilişki temelli bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler DIR modelinin yapı taşlarıdır. Gelişim problemi olan çocukları tanımak, değerlendirme ve kapasitelerini genişletmek üzere Çocuk Psikiyatristi Dr.Stanley Greenspan ve psikolog Serena Wieder  tarafından geliştirilmiş  terapi methodudur. Floortime, DIR modelinin temel yapıtaşlarından biridir. DIR  methodu sadece floortime ile sınırlı kalmaz. Gerekli durumlarda fizyoterapi, duyu bütünleme, konuşma terapisi, özel eğitim, medikal, hekim, psikolog, aile desteği vs. DIR modelinin bir parçası olarak dahil olmaktadır. Bu modele göre çocuğun ihtiyacına uygun terapi yaklaşımları multidisipliner ekip anlayışı ile eklenmektedir.

Gelişimsel (Development):

Çocukların gelişimi fonksiyonel duygusal gelişim basamağında (FEDL) yaştan bağımsız olarak belirlenmektedir. Fonksiyonel duygusal gelişim basamağı 6 bölümden oluşmaktadır.

Bireysel Farklılıklar (Individual-differences):

Çocukların gelişim süreçlerinde çevreden gelen duyusal uyaranları algılar , işlemler ve tepki verir. Çocukların duyusal uyaranları algılama, işlemleme ve tepki verme süreçleri birbirlerinden farklıdır. Bazı çocuklar pelüş oyuncaktan, oyun hamurundan keyif alırken bazı çocuklar dokunmaya bile tahammül edemeyebilir. Düşük tonda sesi sevip sakinleşebilen çocuklar kadar yüksek ses tonunu sevip sakinleşebilen çocuklar vardır.

İlişki Temelli (Relationship-based):

Terapi metodunda , çocuk ile ilgilenen uzman, ebeveyn ya da bakım veren çocuğun bireysel farklılığına ve gelişim kapasitesine göre duygulanımlar ile etkileşime geçer, gelişim piramidinde seviyeyi artırmayı hedefler.

Fonksiyonel Duygusal Gelişim Basamakları (Greenspan)

DIR Floortime Nedir?

DIR Floortime, DIR Modelinin yapıtaşıdır.Çocuğun gelişim düzeyini takvim yaşından bağımsız olarak fonksiyonel ve duygusal gelişim basamağında belirleyen ve destekleyen terapi metodudur. Çocuğun gelişim basamağı sınırlandırılmıs bir durumda değil, çocuğun özgür ve kendi isteğiyle hareket edebileceği ortamda gözleme dayalı olarak değerlendirilir. Çocuğun sözel (konuşma dili) , sözel olmayan ( beden dili, jest ve mimikler vs.) iletişimi, oyun oynama becerisi, bu süreçte kendini ifade edebilme yeteneği, çevre ile sosyal, duygusal etkileşimi ve dahası belirlenip seviyesini yükseltmek hedeflenir.

DIR Floortime Terapisi Nedir?

Floortime terapisinde çocuğun gelişim basamağı takvim yaşından bağımsız olarak belirlenir ve aileye aktarılır. Terapi çocuğun ve ailenin günlük yaşamına adapte edilmelidir. Terapist, aileye çocuğu ile gelişim basamaklarını nasıl tırmanacağı, iletişimi nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. Terapi boyunca çocuğun liderliği takip edilir, çocuğun ilgisi doğrultusunda çocuk ile ortak bir dünyada buluşup etkileşim başlatılır. Terapide oyun oynanmaktadır fakat her oyunun ve yapılan her hamlenin anlamı, hedefi vardır. Çocuğun liderliği takip edilir aynı zamanda gelişim basamağında yukarı çıkmak için terapist çocuğa meydan okumaktadır. Floortime terapisinin amacı çocuğu keyiflendirmek, vakit geçirmek değil ; sosyal, duygusal ve bilişsel kapasitelerini artırmaktır.